KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH

  • Theo năm: 2017
  • Loại dự án: HẠ TẦNG GIAO THÔNG
  • Theo vị trí:
KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH
KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH
KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH
KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH
KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH

Chi tiết dự án

Địa điểm XÃ HÒA PHÚ - HUYỆN CỦ CHI - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm vi công việc THẢM BÊ TÔNG NHỰA
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA PHÚ
Quy mô 50.000m2

Dự án khác

  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
    HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET