HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET

  • Theo năm: 2018
  • Loại dự án: HẠ TẦNG GIAO THÔNG
  • Theo vị trí: KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIETJET

Chi tiết dự án

Địa điểm PHƯỜNG TÂN PHÚ - QUẬN 9 - TP .HỒ CHÍ MINH
Phạm vi công việc HOÀN THIỆN SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ
Chủ đầu tư VIETJETAIR
Quy mô 30.000M2

Dự án khác

  • KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH
    KCN CƠ KHÍ Ô TÔ TP. HỒ CHÍ MINH